Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Սեպտեմբերի 22-25-ի նախագծեր

4-5-րդ դասարանների Ընտրությամբ գործունեություն

Թեմա՝ «Նկարում ենք մեր սիրելի հեքիաթները»

Յուրաքանչյուր երեխա ընտրում է իր սիրելի հեքիաթը և նկարազարդում այն:

Նպատակը՝ զարգացնել երևակայությունը, տեսողական պատկերացումը, իր սիրելի գրական հերոսներին կերպարներով տեսնելու և պատկերելու ունակությունը:

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանցիներ

Անհրաժեշտ նյութեր՝ A3 ֆորմատի թուղթ (վատման), մատիտներ (գունավոր և հասարակ):

Ամփոփումը՝ լուսանակրների տեսքով, ավարտված աշխատանքների ցուցադրում:

Սեպտեմբերի 22-25-ի նախագծեր

1-3-րդ դասարանների Նկարչություն, Ընտրությամբ գործունեություն

Թեմա՝ «Այլընտրանքային նկարչություն. Նկարում ենք մատիկներով»

Նպատակը՝ զարգացնել երևակայությունը, այլընտրանքային մտածելակերպը

Նախագծի մասնակիցներ՝ 1-2-րդ դասարանցիներ

Անհրաժեշտ նյութեր՝ նկարչական ալբոմ, A4 ֆորմատի թղթեր, մատիտներ (գունավոր և հասարակ), ֆլոմաստեր, պլաստմասե ափսե (մեկանգամյա օգտագործման):

Ամփոփումը՝ լուսանկարների տեսքով

Սեպտեմբերի 22-25-ի նախագծեր

4-5-րդ դասարանների Տեխնոլոգիայի ծրագիր

Թեմա՝ «Խոսող ձկնիկներ»

Գունավոր թղթերի վրա նկարում ենք ձկնիկներ, մկրատի օգնությամբ մեջտեղից կիսում և սոսնձի օգնությամբ փակցնում լվացքի ամրակի վրա:

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանցիներ

Նպատակը՝ զարգացնել երևակայությունը և տեխնոլոգիական հմտությունները

Անհրաժեշտ նյութեր՝ գունավոր թղթեր, չոր սոսինձ, էմուլսիա, 2 հատ լվացքի ամրակ (շպիլկա), մատիտներ, ֆլոմաստերներ և մկրատ:

Ամփոփումը՝ լուսանկկարների տեսքով, լավագույն աշխատանքների ցուցադրում: