Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Փետրվարյան նախագծեր

Փետրվարի 1-5-ի նախագծեր

https://taguhistepanyan.home.blog/2021/01/31/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab-1-5-%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/

Փետրվարի 8-19-ի նախագծեր

https://taguhistepanyan.home.blog/2021/01/31/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab-8-19-%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/

Փետրվարի 22-26-ի նախագծեր

1-3-րդ դասարանների Ընտրությամբ գործունեություն

https://taguhistepanyan.home.blog/2021/01/31/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab-25-29-%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/

4-5-րդ դասարանների Ընտրությամբ գործունեություն

Համագործակցային նախագիծ քոլեջի 3-րդ կուրսի սովորողների հետ

https://taguhistepanyan.home.blog/2021/01/31/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab-25-29-%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%a1%d5%b5%d5%ab/

4-5-րդ դասարանների Տեխնոլոգիա

Համագործակցային նախագիծ. Տեխնոլոգիա+Երաժշտություն

https://taguhistepanyan.home.blog/2021/01/31/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab-25-29-%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80/

Փետրվարի 22-26-ի նախագծեր

1-3-րդ դասարնների Ընտրությամբ գործունեություն

Թեմա՝ Այլընտրանքային նկարչություն. քարերով նկարչություն

Նպատակը՝

Читать «Փետրվարի 22-26-ի նախագծեր» далее

Փետրվարի 22-26-ի նախագծեր Համագործակցային նախագիծ. Տեխնոլոգիա+Երաժշտություն

«Նկարում ենք երաժշտություն. Ձոն Արամ Խաչատրյանին»

4-5-րդ դասարանների Տեխնոլոգիա

Читать «Փետրվարի 22-26-ի նախագծեր Համագործակցային նախագիծ. Տեխնոլոգիա+Երաժշտություն» далее

Փետրվարի 22-26-ի նախագծեր. Համագործակցային նախագիծ Հարավային դպրոցի 4-5-րդ դասարանների Ընտրությամբ գործունեության սովորողների և քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների հետ Մերի Խանջյանի ղեկավարությամբ

«Կարում ենք խոհանոցային թաթման»

4-5-րդ դասարանների Ընտրությամբ գործունեություն

Читать «Փետրվարի 22-26-ի նախագծեր. Համագործակցային նախագիծ Հարավային դպրոցի 4-5-րդ դասարանների Ընտրությամբ գործունեության սովորողների և քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների հետ Մերի Խանջյանի ղեկավարությամբ» далее