Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

«Հոսանքին հակառակ»

Արդեն չորս ամիս է, ինչ հաճախում եմ քանդակի մանկավարժական ակումբի պարապմունքներին: Այս ընթացքում աշխատել եմ կավով և պլաստիլինով: «Միջավայր և փոխազդեցություններ» շուրջտարյա փառատոնի շրջանակներում արել եմ մի քանի քանդակային էսքիզներ, որոնցից ընտրելով երկուսը, վերածել եմ դրանք փոքրիկ քանդակների: Առաջինի համար որպես նյութ ընտրել եմ կավը, իսկ երկրորդի համար պլաստիլինը: Իմ երկրորդ քանդակում կերտել եմ երեք ձկնիկների և տվել եմ նրան «Հոսանքին հակառակ» անվանումը:

Այս ընթացքում ձեռք եմ բերել նոր հմտություններ և ծանոթություններ:

Աշխատանք սպիտակ կավով. ափսե

Աշխատանք սպիտակ կավի հետ. պաննո

Այս աշխատանքը ներկայացվելու է ապրիլի 7-ին կայանալիք բարեգործական ցուցահանդես-վաճառքին