Գարուն է եկել. Հարավային դպրոցի ցուցասրահը համալրվել է նոր աշխատանքներով