Համագործակցային նախագիծ 2-4 տարեկանների խմբի հետ

Տյառընդառաջի ծեսի կապակցությամբ պատրաստեցինք հարս և փեսա: