Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Հոկտեմբերի 15-30-ի նախագծեր

1-3-րդ դասարանների Ընտրությամբ գործունեություն

Թեմա՝

  1. Աշնանային կոմպոզիցիա գույնզգույն տերևներով

Հավաքում ենք գույնզգույն տերևներ և սոսնձի օգնությամբ փակցնելով թղթի վրա ստանում ենք մեր սիրելի կենդանիների պատկերները

Ժամանակահատված՝ հոկտեմբերի 19-23

Նպատակը՝

. Երևակայության զարգացում

. Մարդ-բնություն կապի ամրապնդում

. Բնության տարրերը որպես մատերիալ օգտագործելու ունակության զարգացում

. Ձեռքի հմտության զարգացում

Անհրաժեշտ նյութեր՝ գույնզգույն տերևներ, թուղթ, սոսինձ:

Ամփոփումը՝ լուսանկարների տեսքով:

2.Պատրաստում ենք կենդանիներ կոճակներով

Ժամանակահատված՝ հոկտեմբերի 26-30

Նպատակը՝

. Երևակայության զարգացում

. Ձեռքի հմտության զարգացում

. Հասարակ առարկաները որպես ստեղծագործական նյութ տեսնելու և կիրառելու կարողության զարգացում

Անհրաժեշտ նյութեր՝ թուղթ, կոճակներ, սոսինձ (էմուլսիա):

Ամփոփումը՝ լուսանկարների տեսքով: