Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Հոկտեմբերի 12-16-ի նախագծեր

1-3-րդ դասարանների Ընտրությամբ գործունեություն

Թեմա՝ Նկարում ենք Տիեզերք ջրաներկով

Նպատակը՝

. Ճանաչողական նպատակ. ծանոթություն առեղծվածային Տիեզերքի հետ

. Երևակայության զարգացում

. Ծանոթություն ջրաներկի թաց տեխնիկային և այն կիրառելու հմտության զարգացում

Անհրաժեշտ նյութեր՝ թուղթ (ցանկալի է հաստ), ջրաներկ, վրձիններ, մատիտներ, մկրատ, գունավոր թղթեր:

Ամփոփումը՝ լուսանկարների տեսքով, լավագույն աշխատանքների ցուցադրում:

Հոկտեմբերի 12-16-ի նախագծեր

4-5-րդ դասարանների Ընտրությամբ գործունեություն

Թեմա՝ Նկարում ենք դիմանկարներ

Նպատակը՝

. Դեմքի համաչափությունների ուսումնասիրում

. Մարդու դիմագծերի և դիմախաղերի ուսումնասիրում

. Տեսածը ըմբռնելու և վերարտադրելու կարողության զարգացում

Անհրաժեշտ նյութեր՝ թուղթ, մատիտներ, ջրաներկ, գուաշ, վրձիններ:

Ամփոփումը՝ լուսանկարների տեսքով, լավագույն աշխատանքների ցուցադրում:

Հոկտեմբերի 12-16-ի նախագծեր

4-5-րդ դասարանների Տեխնոլոգիա

Թեմա՝ Աշնանային դեկորներ գույնզգույն տերևներից

Նպատակ՝

. Մարդ-բնություն կապի ամրապնդում

. Սովորել օգտագործել միջավայրը որպես մատերիալ և սեփական գաղափարների մարմնավորման ու ցուցադրման հարթակ

. Երևակայության զարգացում

. Ձեռքի հմտության զարգացում

Անհրաժեշտ նյութեր՝ աշնանային, գույնզգույն տերևներ, չոր ճյուղեր, թել, մկրատ, սոսինձ, ընկույզի կեղև, կարտոն (ստվարաթուղթ), գունավոր թուղթ:

Ամփոփումը՝ լուսանկարների տեսքով և պատրաստված աշխատանքներով դպրոցի ինտերիերի ձևավորում: